Wat wordt er vergoed?

Volwassenen moeten, om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, een aanvullende verzekering voor mondzorg hebben afgesloten. Kinderen tot 18 jaar  krijgen de mondzorg vanuit de basis- zorgverzekering vergoed.

De tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Per 1 januari 2020 gelden de nieuwe tarieven.

Bij iedere prestatie (behandeling) hoort een code met een omschrijving wat de prestatie precies inhoudt. Ook op de nota en eventuele begroting vindt u deze codes terug.

Consultatie en diagnostiek   (C codes)

C13 Probleemgericht consult  € 22,16
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen  € 22,16
C80 Mondzorg aan huis  € 17,49
C90 Niet nagekomen afspraak

Preventieve mondzorg (M codes)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 13,07
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 13,07
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 13,07
M30 Applicatie medicament/behandeling gevoelige tandhalzen € 5,83
M40 fluoridebehanding per kaak € 14,58

Verdoving (A codes)

A15 Oppervlakte verdoving € 7,58
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 14,58

Vullingen (V codes)

V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 5,83

Tandvleesbehandelingen  Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen (T codes)

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12 Onderrzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
T21 Grondig reinigen wortel, complex € 31,49
T22 Grondig reinigen wortel, standaard € 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90.38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46.65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 61,22
T42 Consult parodontale nazorg € 88,63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 117,78
T44 Complex consult parodontale nazorg € 156,85
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 154,51
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 169.09
T91 Pocketregistratie € 34,98
T92 Parodontiumregistratie € 69,97
T93 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,82
T94 Behandeling tandvleesabces € 78,71

** excl techniek/laboratoriumkosten

Deze tarieven zijn vastgesteld op basis van NZA Tariefbeschikking tandheelkundige zorg.

Voor de volledige tariefbeschikking verwijs ik u naar de website van de NZA,  www.nza.nl , dan wel naar de website van de NVM  www.mondhygienisten.nl

Het versturen van de facturen en de verwerking van de betalingen heb ik uitbesteed aan infomedics. De ontvangen factuur betaalt u aan infomedics.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de servicedesk van infomedics
tel: 036-2031900 of kijk op www.infomedics.nl. Voor email rekening@infomedics.nl